Sarı artış gösteren duyuları, siyah nötr ve mavi azalan duyuları temsil ediyor.

National Academy Of Sciences ekibinin yaptığı bir araştırma benzer durumlarla karşılaştıklarında çoğu insanın vücudunun aynı bölgelerinde hislerinin yoğunlaştığını veya azaldığını gösteriyor. 

İsveç, Finlandiya ve Tayvan'dan seçilen 701 gönüllü Boş Adamlar Derneği üyesi ile yapılan bir çalışma neticesinde bu vücut haritaları renklendirilmiş. Siz şimdi sanıyorsunuz ki bu insancıklar bir makineye bağlanmış veya bir termal kamera ile izlenmiş ve resimdeki duygular yaşatılarak vücutlarının gösterdiği reaksiyonlar kaydedilmiş. Hatta sevgili iphone'nunuza yükleyeceğiniz bir uygulama ile arkadaşlarınızın hangi duyguyu hissettiğini bulacaksınız. Oldu paşam! Tam teknoloji bebesi oldunuz..

Olan şu aslında, denekler yalnız kalabilecekleri bir odaya alınmış ve hepsine yukarıda bahsi geçen duyguları yaşayabilecekleri hikayeler anlatılmış veya sorular sorulmuş ve onlardan bu anlatılanların sonucunda vücudunun hangi bölgelerinde duygu artışı veya azalması olduğunu göstermeleri istenmiş. Bunu da daha önceden onlara verdikleri insan vücudunu temsil eden renksiz çizimler üzerine ellerindeki sarı, mavi ve siyah kalemlerle boyayarak yapmaları istenmiş.

Artan duygular sarı renk ile, azalan duygular mavi renk ile ve hiç bir değişiklik olmadığını düşündükleri vücut bölgelerini ise siyah renk ile boyamaları tembih edilmiş.

Katılanların din, dil, ırk, yaşam tarzı, toplumsal normlar, kanunlar gibi bir çok farklı özelliğe sahip olması araştırmacıları büyük bir şaşkınlıkla sonuçların üzerine eğilmeye itmiş. Çünkü sonuçlar beklenmedik bir şekilde vücudun benzer bölgelerinde, benzer duyguların, benzer yoğunlukta yaşandığını gösteriyormuş.

Bazı duygular vücudun genelinde sonuç verirken, bazıları ise net bir şekilde göğüs bölgesi veya bacaklarda ortaya çıkmış. Yukarıdaki resimde daha net görebilirsiniz.Vücudun büyük bir bölümünde etki gösteren duygu mutluluk olurken onun en yakın takipçisinin aşk olduğunu görüyoruz. Vücudun neredeyse hiç bir bölgesine etki etmeyen duygu ise depresyon hali gibi duruyor.

Peki bu vücut haritaları ile ne yapacaklar? Bilim insancıkları çalışmalarını daha çok denek üzerinde uygulayarak daha net sonuçlar alma çabasında. Sonucunda ise biyolojik işaretleme konusunda hizmet vermek istiyorlar. Keşfetme ve tedavi etme değil, sadece duygusal çeşitliliği ve duygu yelpazesini ortaya çıkarmak için.